Veerkracht begeleiding

Begeleiding voor Ouderen door een ervaren & betrokken maatschappelijk werker

Algemene Voorwaarden
Dit zijn bepalingen waarin ik als dienstverlener van alles vastleg over de overeenkomst die ik met u sluit.

Denk hierbij aan garantie, bedenkingstermijn, wijze van betalen en het indienen van een klacht.

Meer informatie vindt u in het PDF-bestand.

ALGEMENE VOORWAARDEN Veerkracht begeleiding.pdf

Privacy/ AVG

De wet bepaalt dat er een dossier moet worden aangelegd van mensen die ik vanuit mijn praktijk begeleid.  
In uw dossier staat informatie over de diensten die ik aan u geleverd heb of staan aantekeningen van de gesprekken die we gevoerd hebben.
Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig met uw gegevens om. Derden hebben geen toegang tot uw gegevens.

Uw gegevens heb ik nodig om mijn financiële administratie- en belastingzaken te kunnen regelen. En voor het opstellen en het verwerken van facturen.

Uw dossier zal tot 2 jaar na sluiting van ons contact bewaard worden.

Beroepsgeheim

Als Maatschappelijk werker houd ik mij aan de code voor Maatschappelijk werkers.
In deze functie heb ik geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) hier houd ik mij aan, volgens de wettelijke richtlijnen.

Ik ben lid van de beroepsvereniging BPSW waar Maatschappelijk werkers zich bij kunnen aansluiten.